Datum Sendung Genre
30.11.2020 Beste Musik   
30.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
30.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
30.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
30.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
29.11.2020 Beste Musik   
29.11.2020 Beste Musik   
29.11.2020 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
29.11.2020 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
28.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 28.11.2020   
28.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 28.11.2020   
28.11.2020 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
28.11.2020 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
27.11.2020 Neu und gut   
27.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
27.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
27.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
27.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
26.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
26.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
26.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
26.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
25.11.2020 Beste Musik am Mittwoch vom 25.11.2020   
25.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
25.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
25.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
25.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
24.11.2020 Beste Musik am Dienstag vom 24.11.2020   
24.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
24.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
24.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
24.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
23.11.2020 Beste Musik   
23.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
23.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
23.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
23.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
23.11.2020    
22.11.2020 Beste Musik   
22.11.2020 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
22.11.2020 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
21.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 21.11.2020   
21.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 21.11.2020   
21.11.2020 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
21.11.2020 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
20.11.2020 Neu und gut   
20.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
20.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
20.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
20.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
19.11.2020 Stahlwerk Rock & Metal   
19.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
19.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
19.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
19.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
18.11.2020 Rap in D   
18.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
18.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
18.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
18.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
17.11.2020 Urban Tunes   
17.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
17.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
17.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
17.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
16.11.2020 Beste Musik   
16.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
16.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
16.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
15.11.2020 Beste Musik   
15.11.2020 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
15.11.2020 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
14.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 14.11.2020   
14.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 14.11.2020   
14.11.2020 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
14.11.2020 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
13.11.2020 Neu und gut   
13.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
13.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
13.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
13.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
12.11.2020 Stahlwerk Rock & Metal   
12.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
12.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
12.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
12.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
11.11.2020 Rap in D   
11.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
11.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
11.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
11.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
10.11.2020 Urban Tunes   
10.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
10.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
10.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
10.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
09.11.2020 Beste Musik   
09.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
09.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
09.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
09.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
09.11.2020    
08.11.2020 Beste Musik   
08.11.2020 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
08.11.2020 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
07.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 07.11.2020   
07.11.2020 Beste Musik am Samstag vom 07.11.2020   
07.11.2020 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
07.11.2020 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
06.11.2020 Neu und gut   
06.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
06.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
06.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
06.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
05.11.2020 Stahlwerk Rock & Metal   
05.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
05.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
05.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
05.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
04.11.2020 Rap in D   
04.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
04.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
04.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
04.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
03.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
03.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
03.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
03.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
02.11.2020 Beste Musik   
02.11.2020 Fritz 18:00 bis 20:00   
02.11.2020 Fritz 14:00 bis 18:00   
02.11.2020 Fritz 10:00 bis 14:00   
02.11.2020 Fritz 05:00 bis 10:00   
01.11.2020 Beste Musik   
01.11.2020 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
01.11.2020 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00