Datum Sendung Genre
30.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
30.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
30.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
30.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
29.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
29.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
29.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
29.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
29.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
29.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
28.04.2021 Rap in D   
28.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
28.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
28.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
28.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
27.04.2021 Urban Tunes   
27.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
27.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
27.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
27.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
26.04.2021 Global Pop - Oriental Pop   
26.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
26.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
26.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
26.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
25.04.2021 Beste Musik   
25.04.2021 Beste Musik am Sonntag vom 25.04.2021   
25.04.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
25.04.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
25.04.2021 Beste Musik   
24.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 24.04.2021   
24.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 24.04.2021   
24.04.2021 Fritz mit Euren Wünschen   
24.04.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
24.04.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
23.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
23.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
23.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
23.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
22.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
22.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
22.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
22.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
22.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
22.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
21.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
21.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
21.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
21.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
20.04.2021 Urban Tunes   
20.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
20.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
20.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
20.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
19.04.2021 Global Pop   
19.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
19.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
19.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
19.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
18.04.2021 Beste Musik am Sonntag vom 18.04.2021   
18.04.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
18.04.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
18.04.2021 Beste Musik   
17.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 17.04.2021   
17.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 17.04.2021   
17.04.2021 Fritz mit Euren Wünschen   
17.04.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
17.04.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
16.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
16.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
16.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
16.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
15.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
15.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
15.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
15.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
15.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
15.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
14.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
14.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
14.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
14.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
13.04.2021 Urban Tunes   
13.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
13.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
13.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
13.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
12.04.2021 Global Pop - Oriental Pop   
12.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
12.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
12.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
12.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
11.04.2021 Beste Musik am Sonntag vom 11.04.2021   
11.04.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
11.04.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
11.04.2021 Beste Musik   
10.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 10.04.2021   
10.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 10.04.2021   
10.04.2021 Fritz mit Euren Wünschen   
10.04.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
10.04.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
09.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
09.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
09.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
09.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
08.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
08.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
08.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
08.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
08.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
08.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
07.04.2021 Rap in D   
07.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
07.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
07.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
07.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
06.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
06.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
06.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
06.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
05.04.2021 Global Pop   
05.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
05.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
05.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
04.04.2021 Beste Musik   
04.04.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
04.04.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
04.04.2021 Beste Musik   
03.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 03.04.2021   
03.04.2021 Beste Musik am Samstag vom 03.04.2021   
03.04.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
03.04.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
02.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
02.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
02.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
01.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
01.04.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
01.04.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
01.04.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
01.04.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
01.04.2021 Fritz 05:00 bis 10:00