Datum Sendung Genre
31.01.2021 Beste Musik   
31.01.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
31.01.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
30.01.2021 Beste Musik am Samstag vom 30.01.2021   
30.01.2021 Beste Musik am Samstag vom 30.01.2021   
30.01.2021 Fritz mit Euren Wünschen   
30.01.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
30.01.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
29.01.2021 Neu und gut   
29.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
29.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
29.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
29.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
28.01.2021 Beste Musik am Donnerstag vom 28.01.2021   
28.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
28.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
28.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
28.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
27.01.2021 Rap in D   
27.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
27.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
27.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
27.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
26.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
26.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
26.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
26.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
25.01.2021 Beste Musik   
25.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
25.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
25.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
25.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
24.01.2021 Beste Musik   
24.01.2021 Beste Musik am Sonntag vom 24.01.2021   
24.01.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
24.01.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
23.01.2021 Beste Musik am Samstag vom 23.01.2021   
23.01.2021 Beste Musik am Samstag vom 23.01.2021   
23.01.2021 Fritz mit Euren Wünschen   
23.01.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
23.01.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
22.01.2021 Neu und gut   
22.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
22.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
22.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
22.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
21.01.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
21.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
21.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
21.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
21.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
20.01.2021 Rap in D   
20.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
20.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
20.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
20.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
19.01.2021 Urban Tunes   
19.01.2021 Beste Musik   
19.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
19.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
19.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
19.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
19.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
18.01.2021 Beste Musik   
18.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
18.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
18.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
18.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
18.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
17.01.2021 Beste Musik   
17.01.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
17.01.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
16.01.2021 Im Club   
16.01.2021 Beste Musik am Samstag vom 16.01.2021   
16.01.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
16.01.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
15.01.2021 Neu und gut   
15.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
15.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
15.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
15.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
15.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
14.01.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
14.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
14.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
14.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
14.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
14.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
13.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
13.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
13.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
13.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
13.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
12.01.2021 Urban Tunes   
12.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
12.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
12.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
12.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
12.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
11.01.2021 Beste Musik   
11.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
11.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
11.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
11.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
11.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
10.01.2021 Beste Musik   
10.01.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
10.01.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
09.01.2021 Im Club   
09.01.2021    
09.01.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
09.01.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
08.01.2021 Neu und gut   
08.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
08.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
08.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
08.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
08.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
07.01.2021 Stahlwerk Rock & Metal   
07.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
07.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
07.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
07.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
07.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
06.01.2021 Rap in D   
06.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
06.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
06.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
06.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
06.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
05.01.2021 Urban Tunes   
05.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
05.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
05.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
05.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
05.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
04.01.2021 Beste Musik   
04.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
04.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
04.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
04.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
04.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00   
04.01.2021    
03.01.2021 Beste Musik   
03.01.2021 Fritz am Sonntag 14:00 bis 18:00   
03.01.2021 Fritz am Sonntag 06:00 bis 12:00   
02.01.2021 Im Club   
02.01.2021    
02.01.2021 Fritz am Samstag 14:00 bis 18:00   
02.01.2021 Fritz am Samstag 06:00 bis 12:00   
01.01.2021 Neu und gut   
01.01.2021 Fritz 18:00 bis 20:00   
01.01.2021 Fritz 14:00 bis 18:00   
01.01.2021 Fritz 10:00 bis 14:00   
01.01.2021 Fritz 05:00 bis 10:00