Datum Sendung Genre
14.10.2018 Beste Musik am Sonntag  Liebe Grüße Lary 
14.10.2018 Unsigned  Unsigned 
14.10.2018 SonntagsFritzen   
14.10.2018 Soundgarden   
14.10.2018 RadioFritzen am Morgen   
14.10.2018 Soundgarden   
14.10.2018 Im Club  House 
13.10.2018 Im Club | 20 bis 22 Uhr  Im Club 
13.10.2018 Im Club | 20 bis 22 Uhr  Club 
13.10.2018 Trackback   
13.10.2018 Caroma Club   
13.10.2018 Soundgarden   
13.10.2018 RadioFritzen am Morgen   
13.10.2018 Soundgarden   
13.10.2018 Nordlichter  Nordlichter 
12.10.2018 Hyper Real Radio  Hyper Real Radio 
12.10.2018 meinFritz   
12.10.2018 Soundgarden   
12.10.2018 High Noon   
12.10.2018 Soundgarden   
12.10.2018 RadioFritzen am Morgen   
11.10.2018 Stahlwerk  Stahlwerk 
11.10.2018 meinFritz   
11.10.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
11.10.2018 Soundgarden   
11.10.2018 High Noon   
11.10.2018 Soundgarden   
11.10.2018 RadioFritzen am Morgen   
11.10.2018 Rap   
10.10.2018 LateLine   
10.10.2018 Irgendwas mit Rap  Irgendwas mit Rap 
10.10.2018 meinFritz   
10.10.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
10.10.2018 Soundgarden   
10.10.2018 High Noon   
10.10.2018 Soundgarden   
10.10.2018 RadioFritzen am Morgen   
10.10.2018 Nightflight am Mittwoch   
09.10.2018 LateLine   
09.10.2018 Urban Tunes   
09.10.2018 meinFritz   
09.10.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
09.10.2018 Soundgarden   
09.10.2018 High Noon   
09.10.2018 Soundgarden   
09.10.2018 RadioFritzen am Morgen   
09.10.2018 Indie   
08.10.2018 Neu und gut   
08.10.2018 meinFritz   
08.10.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
08.10.2018 Soundgarden   
08.10.2018 High Noon   
08.10.2018 Soundgarden   
08.10.2018 RadioFritzen am Morgen   
08.10.2018 Global Pop  Global Pop