Datum Sendung Genre
08.07.2018 Beste Musik am Sonntag  Liebe Grüße 
08.07.2018 Unsigned  Unsigned 
08.07.2018 Soundgarden   
08.07.2018 Taxizentrale Ulrich Krause  Taxizentrale 
08.07.2018 RadioFritzen am Morgen   
08.07.2018 Soundgarden   
08.07.2018 House  House 
07.07.2018 Im Club  Im Club 
07.07.2018 Im Club  Club 
07.07.2018 Trackback   
07.07.2018 Caroma Club   
07.07.2018 Soundgarden   
07.07.2018 RadioFritzen am Morgen   
07.07.2018 Soundgarden   
07.07.2018 Nordlichter  Nordlichter 
06.07.2018 Im Club  Hyper Real Radio 
06.07.2018 Soundgarden   
06.07.2018 High Noon   
06.07.2018 Soundgarden   
06.07.2018 RadioFritzen am Morgen   
06.07.2018 Stahlwerk  Stahlwerk 
05.07.2018 Stahlwerk  Stahlwerk 
05.07.2018 meinFritz   
05.07.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
05.07.2018 Soundgarden   
05.07.2018 High Noon   
05.07.2018 Soundgarden   
05.07.2018 RadioFritzen am Morgen   
05.07.2018 Rap   
04.07.2018 LateLine   
04.07.2018 Irgendwas mit Rap  Irgendwas mit Rap 
04.07.2018 meinFritz   
04.07.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
04.07.2018 Soundgarden   
04.07.2018 High Noon   
04.07.2018 Soundgarden   
04.07.2018 RadioFritzen am Morgen   
04.07.2018 Nightflight am Mittwoch   
03.07.2018 LateLine   
03.07.2018 Urban Tunes   
03.07.2018 meinFritz   
03.07.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
03.07.2018 Soundgarden   
03.07.2018 High Noon   
03.07.2018 Soundgarden   
03.07.2018 RadioFritzen am Morgen   
03.07.2018 Indie   
02.07.2018 Neu und gut   
02.07.2018 meinFritz   
02.07.2018 RadioFritzen am Nachmittag   
02.07.2018 Soundgarden   
02.07.2018 High Noon   
02.07.2018 Soundgarden   
02.07.2018 RadioFritzen am Morgen   
02.07.2018 Global Pop  Global Pop